Domácí úkol nyní na 24.5.2018

Domácí úkol nyní na 24.5.2018 (středa výlet) – sešit se skřítkem str. 66

Děkuji Frančíková

NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY 23.5.2018

O projektu
Nemocnice pro medvídky je mezinárodní projekt studentů medicíny v rámci organizace IFMSA známý taky pod názvem Teddy Bear Hospital. Jeho cílem je pomoct dětem předškolního věku zbavit se strachu z bílých plášťů a vybudovat u nich důvěru v lékaře.
Celá akce probíhá tak, že si studenti připraví několik stanovišť představujících jednotlivé ambulance nebo sál. V kruhu nejprve interaktivním rozhovorem studenti dětem přibližují lékařské prostředí, pak děti chodí se svým nemocným medvídkem k lékaři v bílém plášti. Dále děti spolu se studenty operují našeho speciálně upraveného medvěda s orgány.
Projekt můžete najít i na akcích Světový den diabetu a Světový den zdraví. Nově také spolupracujeme se studenty farmacie, děti si tak mohou pro svého plyšáka namíchat i vlastní léky.

……………………………………………………………………………..

S SEBOU: BATŮŽEK, PITÍ, ŽK, SVAČINA, KAPESNÍKY, PLÁŠTĚNKA, POKRÝVKA HLAVY ( BEZ POKRÝVKY HLAVY ZŮSTÁVÁ ŽABIČKA VE ŠKOLE – ÚPAL…. ).
DÁLE S SEBOU MEDVÍDKA, KTERÝ SE MUSÍ VEJÍT DO BATŮŽKU, MÁ RUCE A NOHY, 5 KUSOVÝCH NÁPLASTÍ A JEDEN OBVAZ. MEDVÍDKA SI ŽABIČKY PO VYLÉČENÍ ODNESOU ZPĚT DOMŮ.
NÁVRAT DO 13H, DLE DOPRAVNÍ SITUACE

POKUD MÁTE DOMA JEŠTĚ NĚJAKÉ HRAČKY, KTERÉ CHCETE DAROVAT DO NEMOCNICE, PROSÍM O DONESENÍ DO 22.5.2018.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ DAROVALI NĚKTERÉ ZE SVÝCH HRAČEK.

Děkuji Frančíková

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek v září 2018.