Důležitá sdělení:

Plán do 19.6.

Svět okolo nás:

 • dokončení sešitu se skřítkem
 • opakování lidské tělo a jeho orgány
 • zuby a zubní hygiena
 • nové roční období

 

Předmatematické dovednosti:

 

Předčtenářské představy:

 

Logopedická prevence:

 

 

Angličtina: 

 • dny v týdnu

 

Výtvarná výchova:

 • letní sluníčko

 

Hudební a tělesná výchova:

 

 

Na příští týden budeme potřebovat

Milí rodiče,

prosím, aby si žabičky na příští týden donesly 2 kusy dna od PET lahve. Průhledné nebo bílé barvy. Budeme vyrábět zuby.

Na pátek 19.6. si donesou pouze KARTÁČEK na zuby. (bez pasty)

Budeme trénovat čištění zubů.

 

Děkuji za spolupráci Máchová

 

Informace k vysvědčení

Vysvědčení

Plán do 12.6.2020

Milí rodiče,

i tento týden se intenzivně věnujeme lidskému tělu. Žabičky, které pracují doma budou dále pokračovat  v postupném dopracovávání prac. sešitu se skřítkem Vítkem.

Svět okolo nás:

Minulý týden jsme probrali základní orgány, kostru a lebku. Tento týden se zaměříme na smysly.

Doporučuji následující videa:

Předmatematika:

 

 

Předčtenářské představy:

 

Tělesná a hudební výchova:

+Aj

Pracovní činnosti: práce na siluetě lidského těla – dokreslování orgánů

 

Děkujeme za spolupráci Máchová a Urbanová

Vyklizení skřínek

Milí rodiče,

šatní skřínky žabiček, které pokračují v domácí výuce budou zpřístupněny  k vyklizení v pátky 12. a 19. 6. 2020 vždy od 8 do 12 hod.

 

Děkuji za spolupráci Máchová

Výzva pro rodiče

Plán do 5.6.2020

Milí rodiče,

tento a příští týden se budeme věnovat lidskému tělu, hygieně a zdravému životnímu stylu.

 

Svět okolo nás:

lidské tělo a jeho vnitřní orgány: mozek, srdce, plíce, tráv. ústrojí – jak vše funguje

Domácí výuka pokračuje dále v tématu za pomoci prac. sešitu se skřítkem Vítkem

Doporučuji následující videa: jednotlivé díly

 

 

Předmatematické představy: 

 

Předčtenářské dovednosti:

 

 

Logopedická prevence:

 

Grafomotorika: (maluj různé obrazce za pomoci bodů a jejich spojování)

 

Pracovní činnosti:  (namaluj lidské tělo a vyznač orgány)

 

Tělesná výchova:  

Hudební výchova: 

 

Plán do 29.5.2020

Milé Žabičky,

tento týden věnujeme opakování věcí, které už znáte z deníčku.

Zopakujte si: 

 •  základní druhy listnatých stromů
 • základní druhy jehličnatých stromů
 • měsíce v roce
 • rozdíly mezi jarem, létem, podzimem a zimou
 • zvířata na statku a jejich  mláďata
 •  logopedická prevence:
 • posilujeme jazyk a obličejové svaly
 • Svět okolo nás:
 • postupně dokončovat sešit se skřítkem, a to krom stran věnovaných lidskému tělu a domácím mazlíčkům

 

Předčtenářské dovednosti:

 • rozklad slov na jednotlivá písmena MYŠ ……. M-Y-Š
 • Předmatematické dovednosti:
 • porovnávání množství na různých příkladech
 • Osobní hygiena:
 • nácvik mytí rukou
 • Tělesná výchova:
 • tancem proti stresu

Informace pro rodiče, jejichž žabička se od 25. 5. VRACÍ do školy

 • Žabičky do školy chodí s ostatními žáky hlavním vchodem, tímto vchodem také odcházejí v časech, které jste uvedli na přihlášce (změna času odchodu není možná)
 • čas od 7:30 až do 12:00 budeme trávit společně plněním úkolů shodných s distanční formou vzdělávání
 • v čase 8:00 až 8:45 je naší skupině ( skupina číslo 1 ) vyhrazena část prostoru na školním hřišti/ zahradě
 • čas 11:00- 11:15 je pro naši skupinu vyhrazen k obědvání
 • ve 12:00 děti předávám paní vychovatelce Urbanové, děti již nechodí ven na zahradu/hřiště, jsou pouze ve třídě  na svém místě a věnují se odpoledním činnostem (kontaktně si nehrají), plní výtvarné a relaxační aktivity ( s případnými dotazy na odpolední část se obracejte výhradně na paní vychovatelku Urbanovou prostřednictvím e-mailu: urbanova@zsden.cz )
 • v případě, že žabička z jakéhokoliv důvodu daný den nepřijde, omluvte jí výhradně na e-mail: machova@zseden.cz
 • v případě, že žabička nebude z jakéhokoliv důvodu vůbec docházet do školy a přejde zpět na distanční formu vzdělávání, je jí možné odhlásit z docházky e-mailem: skupiny@zseden.cz

 

Děkuji za spolupráci Máchová